2 Views
เลว 2018 (2019) Bad 2018

เลว 2018 (2019) Bad 2018

หมวดหมู่
ในยุคที่นิยมการสักกันมากขึ้นและไม่ถูกมองว่าแปลกเท่าเมื่อก่อน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บางครั้งรอยสักยังคงถูกจัดวางอยู่ในสถานะเดียวกับความสกปรก ความขบถ และความเป็นชายคาถามคือ ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ในเมื่อหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกยุคก่อนๆ รอยสักเคยมีสถานะเป็นศิลปะชั้นสูงในหลายพื้นที่ เป็นสิ่งที่ทัดเทียมกับเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องมนุษย์จากภัยร้าย

ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปัจเจกผ่านรูปหรือสัญลักษณ์ต่างๆบนร่างกายตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่รอยสักถูกช่วงชิงความหมายจนกลายเป็นภาพจาร้ายๆต่อเจ้าของรอยสัก ภาพยนตร์ที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงจากของชีวิตนักเลงที่มีรอยสัก หลายๆคนที่เรียกว่าคนตัวลายแล้วส่วนหนึ่งก็มีชีวิตของคนตัวลายที่แสดงในหนัง เลว 2018 โดยดาเนินเรื่องผ่าน เลย์ตัวแสบ กบ เยาวราช กงเมืองมิน

เนื้อเรื่องแสดงถึง ชีวิตที่พลิกผันเกิดจากการโดนกดขี่ในวัยเด็ก เมื่อเลย์ กับ กบ ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น วัยอยากรู้ อยากลอง วัยแห่งการท้าทาย ทั้งสองได้เข้าสู่เส้นทางนักเลงอย่างเต็มตัว โดยการชักชวนของป๋าหนึ่ง ผู้มีอิทธิพลระดับต้นๆ ในย่านนั้น หลังจากการเสียชีวิตของป๋าหนึ่งที่ถูกลอบฆ่าจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลด้วยเรื่องการขัดผลประโยชน์

ทาให้ในกลุ่มลูกน้องของป๋าหนึ่งระส่าระส่าย เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มต้องการเป็นใหญ่และคอยกาจัดคนที่คอยขวางทาง เส้นทางความยิ่งใหญ่ที่ต้องแลกด้วย มีด ปืน ชีวิต มิตรภาพ ภาพยนตร์แสดงถึงความรักของครอบครัว มิตรภาพความรักของเพื่อน การปกป้องคนที่รัก ความทรงจา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

การเดินทางของช่วงชีวิตที่ต้องประสพพบเจอทั้งทางสว่างและด้านมืด จุดเริ่มต้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงจนกลายเป็นคนที่สังคม ตราหน้าว่าเป็น คนเลว และจุดจบของเส้นทางชีวิตของคนที่สังคม ตราหน้าว่าเป็น คนเลว