3 Views
Awaken (2018) ชีวิตตื่นรู้ไม่สิ้นสุด
6.4 IMDB Rating

Awaken (2018) ชีวิตตื่นรู้ไม่สิ้นสุด

(Awaken)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
อำนวยการสร้างโดยผู้บุกเบิกภาพยนตร์ Terrence Malick และ Godfrey Reggio AWAKEN เป็นการเฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่งชีวิต การสำรวจโลก และบทกวีถึงจักรวาล