2 Views
Blue Painful Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง
6.0 IMDB Rating

Blue Painful Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง

(Blue, Painful and Brittle)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Noriaki Sugihara, Yoru Sumino
คาเอเดะกับฮิซาโนะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก เมื่อฮิซาโนะหายไป คาเอเดะจึงทุ่มสุดตัวเพื่อสานต่ออุดมการณ์ดั้งเดิมของชมรมที่เคยวาดฝันกันไว้