Day Shift (2022) งานต้องล่า
6.1 IMDB Rating

Day Shift (2022) งานต้องล่า

(Day Shift)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Tyler Tice, Shay Hatten
นักล่าแวมไพร์ในแอลเอมีเวลาเพียง 1 สัปดาห์ที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าจัดฟันให้ลูก งานก็ต้องล่า เงินก็ต้องหา และงานนี้อาจทำให้เขาซี้ม่องเท่ง