1 Views
Death Note 4 Light Up The New World (2016) เดธโน้ต 4 สมุดมรณะ
5.7 IMDB Rating

Death Note 4 Light Up The New World (2016) เดธโน้ต 4 สมุดมรณะ

(Death Note: Light Up the New World)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Takeshi Obata, Tsugumi Ôba
เรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี 2016 ซึ่งเต็มไปด้วยภัยก่อการร้ายไซเบอร์ และความจริงถูกเปิดเผยว่า มีสมุดมรณะอยู่บนโลกถึง 6 เล่ม เป็นเหตุให้ผู้สืบทอด DNA ของ ยางามิ ไลท์ และนักสืบ แอล ปรากฏตัวเพื่อช่วงชิงสมุดทั้ง 6 เล่มมาครอบครอง