Death Note New Generation (2016) ปฐมบท สมุดมรณะ
5.7 IMDB Rating

Death Note New Generation (2016) ปฐมบท สมุดมรณะ

(Death Note: New Generation)
หมวดหมู่
โลกใหม่ของสมุดมรณะเดตโน้ตใน Death Note New Generation ที่เชื่อมเรื่องราวช่องว่างของภาพยนต์เก่าทั้งสามภาคและบทบาทที่ถูกถ่ายทอด ต่อจากแอล โดยอ้างอิงจากหนังสือมังงะชื่อดัง และภาคนี้จะเน้นตัวละคร ชิเจน อาชญากรไซเบอร์ผู้มีความสามารถด้านการแฮกระบบเป็นผู้รับเจต นารมณ์ของคิระมา โดยเจ้าตัวประกาศว่าไลท์อาจจะยังมีชีวิตอยู่ในนาม คิระคนใหม่ ที่ออกมาฆ่าคนจํานวนมากหลังจากคดีสมุดมรณะเว้นหายไปถึง 10 ปีเต็ม