15 Views
Er-Lang God Of The New Legend Of Deification (2023) อ้อหลางตำนานเทพบทใหม่
5 IMDB Rating

Er-Lang God Of The New Legend Of Deification (2023) อ้อหลางตำนานเทพบทใหม่

หมวดหมู่
Er Lang God of the New Legend of Deification (2023) อ้อหลางตำนานเทพบทใหม่ เรื่องราวของหยางเจี่ยนที่พยายามช่วยชีวิตเหยาจีแม่ของเขาที่กำลังทนทุกข์ทรมานในภูเขาเถาซาน บูชาภายใต้นิกายนักพรตเต๋ายวี่ติง หลังจากการทดสอบมากมาย

เขาปราบสัตว์ร้ายและได้รับของวิเศษ ในที่สุดจอมวายร้ายฉงหมิงก็ถูกปราบลงได้ ทำให้โลกมั่นคงและกลายเป็นเรื่องราวในยุคของเทพแห่งสงคราม