5 Views
Fate_strange Fake Whispers of Dawn (2023) มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์

Fate_strange Fake Whispers of Dawn (2023) มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์

(Fate/strange Fake: Whispers of Dawn)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ ,
นักเขียน Daisuke Ohigashi, Ryôgo Narita, Kinoko Nasu
Fate/strange fake เป็นไลท์โนเวลจากแฟรนไชส์ Fate ที่เกิดขึ้นในจักรวาลสำรอง ที่ซึ่งกลุ่มต่างๆ ต่อสู้เพื่อจอกศักดิ์สิทธิ์ในเมืองสมมุติของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Snowfield เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมของผู้รับใช้คนใหม่ที่เรียกว่า False Archer ซึ่งอยู่ในฝ่ายคริสตจักร ด้วยรูปลักษณ์ภายนอก ฝ่ายอื่นๆ หลายฝ่ายถูกบังคับให้เปิดเผยบริวารของตนและมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อจอกศักดิ์สิทธิ์