Finding the Way Home (2019)
7.2 IMDB Rating

Finding the Way Home (2019)

(Finding the Way Home)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ ,
ดูสถานการณ์ที่น่าวิตกของเด็กหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถาบันอื่น ๆ ทั่วโลกในฐานะ J.K. มูลนิธิ LUMOS ของโรว์ลิ่งทำงานเพื่อรวมตัวกับสมาชิกในครอบครัวหรือวางไว้ในบ้านอุปถัมภ์