1 Views
Hilda And The Mountain King (2021) ฮิลดาและราชาขุนเขา
7.7 IMDB Rating

Hilda And The Mountain King (2021) ฮิลดาและราชาขุนเขา

(Hilda and the Mountain King)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Luke Pearson, Stephanie Simpson, Kurt Mueller
รางวัล 2 wins & 5 nominations
เมื่อฮิลดาตื่นขึ้นมาในร่างของโทรลล์ เธอต้องใช้ไหวพริบและความกล้าหาญเพื่อกลับบ้าน กลายเป็นมนุษย์อีกครั้ง และกอบกู้เมืองโทรลเบิร์ก