Jackass 4.5 (2022) แจ็คแอส 4.5

Jackass 4.5 (2022) แจ็คแอส 4.5

หมวดหมู่
สัมผัสเบื้องหลังการถ่ายทำฉากบ้าดีเดือดของทีมสร้างแจ็กแอส ผ่านฟุตเทจบันทึกวีรกรรมหลุดโลกที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน