8 Views
Kathal- A Jackfruit Mystery (2023) คดีวุ่น ขนุนอลเวง
6.8 IMDB Rating

Kathal- A Jackfruit Mystery (2023) คดีวุ่น ขนุนอลเวง

(Kathal - A Jackfruit Mystery)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Ashok Mishra, Yashowardhan Mishra
Kathal A Jackfruit Mystery (2023) คดีวุ่น ขนุนอลเวง เมื่อขนุนล้ำค่า 2 ลูกหายไปจากสวนของนักการเมือง การสืบสวนของตำรวจผู้มุ่งมั่นกลับพลิกผันไปอย่างคาดไม่ถึง เมื่อเริ่มขุดคุ้ยหาความจริง