6 Views
Ode to My Father (2014) กี่หมื่นวัน ไม่ลืมคำสัญญาพ่อ
7.8 IMDB Rating

Ode to My Father (2014) กี่หมื่นวัน ไม่ลืมคำสัญญาพ่อ

(Ode to My Father)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Su-jin Park, JK Youn
นักแสดง , ,
รางวัล 23 wins & 20 nominations
ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งสงครามเกาหลี คำปฏิญาณของเด็กหนุ่มที่จะดูแลครอบครัวของเขาถือเป็นจุดเริ่มต้นของคำสัญญาตลอดชีวิตที่ยาวนานถึง 60 ปี