7 Views
Painted Heart Twin Tribulations (2023) วาดรัก ใจสองดวง

Painted Heart Twin Tribulations (2023) วาดรัก ใจสองดวง

หมวดหมู่
เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ทัพหวังเทียนเซิงและเหยาเอ๋อร์ที่ต่อสู้อย่างไม่รู้จบในสนามรบตลอดวันและคืน และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เมื่อกลับมาจากสนามรบ เหยาเอ๋อร์ได้ช่วยชีวิตหญิงคนหนึ่งที่ชื่อเสี่ยวโหรว เคยผิดพลาดในการเข้าใจกันระหว่างหวังเทียนเซิงและเหยาเอ๋อร์ เป็นผลทำให้เหยาเอ๋อร์ต้องออกจากสามเสียใจ เรื่องราวยังเข้ามีเสี่ยวโหรวอยู่ในแผนการร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นและอาจทำให้ผู้อื่นเสียหายในอนาคต