1 Views
Queen of Triads 3 (2023) เถ้าแก่เนี้ย 3
5.8 IMDB Rating

Queen of Triads 3 (2023) เถ้าแก่เนี้ย 3

(Queen of Triads)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Jing Wong
เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1970 ฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ตำรวจร่วมมือกับแก๊งมาเฟียอาชญากรรมต่างๆ ทำให้คนยากจนต้องทนทุกข์ทรมาน เต๋าเจี๋ย เจ้าของร้านอาหารเต๋าเจี๋ย พยายามปกป้องคนอ่อนแอและเปราะบางในเขตสลัม
วันหนึ่ง เต๋าเจี๋ยได้พบกับเสี่ยวเปาจื่อ เด็กสาวกำพร้าที่เธอรับเลี้ยงไว้ เต๋าเจี๋ยสอนทักษะการต่อสู้และศิลปะการต่อสู้ให้กับเสี่ยวเปาจื่อ เพื่อให้เธอสามารถปกป้องตัวเองได้
ในเวลาเดียวกัน เต๋าเจี๋ยก็ถูกแก๊งมาเฟียไล่ล่า เธอต้องร่วมมือกับเสี่ยวเปาจื่อและเพื่อน ๆ เพื่อต่อสู้กับแก๊งมาเฟียและปกป้องคนบริสุทธิ์