4 Views
Romantic Prelude (Oto-na-ri) (2009) ลำนำรักข้างกำแพง
7.1 IMDB Rating

Romantic Prelude (Oto-na-ri) (2009) ลำนำรักข้างกำแพง

(Oto-na-ri)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Naoto Kumazawa, Yukiko Manabe
รางวัล 1 win
นักออกแบบดอกไม้ดาวรุ่งกับตากล้องข้างห้องเริ่มมีใจให้กันผ่านเสียงในชีวิตประจำวันที่ได้ยินทะลุกำแพงซึ่งกั้นทั้งคู่ไว้