3 Views
Sightless (2020) โลกมืด
5.5 IMDB Rating

Sightless (2020) โลกมืด

(Sightless)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Cooper Karl
หลังจากต้องพักรักษาตัวเพราะถูกทำร้ายจนทำให้ตาบอด อดีตนักไวโอลินเกิดความรู้สึกเคลือบแคลงใจในพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างที่ดูไม่ชอบมาพากล