Silver Dollar Road (2023)
6.6 IMDB Rating

Silver Dollar Road (2023)

(Silver Dollar Road)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Raoul Peck, Lizzie Presser
รางวัล 3 nominations
ฤดูรัก ฤดูร้อน นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวรีลส์ที่พยายามปกป้องที่ดินของครอบครัวอย่างกล้าหาญ ซึ่งเป็นที่ที่ซื้อมาโดยบรรษบุรุษรุ่นหนึ่งหลังจากการเป็นทาส สารคดีนี้สร้างจากบทความโพรพับลิกา ในปี 2019 เน้นย้ำเรื่องวิธีซ่อนเร้นในระบบทางกฏหมายที่ถูกนำไปใช้หาประโยชน์เพื่ออทำให้การเป็นเจ้าของที่ดินของคนดำมีปัญหาและทำให้ช่องว่างความร่ำรวยระหว่างเชื้อชาติเพิ่มมากขึ้น