3 Views
Strawberry Shortcake and the Beast of Berry Bog (2023)

Strawberry Shortcake and the Beast of Berry Bog (2023)

(Strawberry Shortcake and the Beast of Berry Bog)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Jocelyn Geddie, Michael Vogel
Strawberry Shortcake และเพื่อน ๆ ของเธอตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับสัตว์ประหลาด พวกเขาออกเดินทางสู่บึง Berry Bog และพบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวหนึ่ง สิ่งมีชีวิตตัวนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด แต่กลับเป็นมิตรและต้องการความช่วยเหลือ
Strawberry Shortcake และเพื่อน ๆ ของเธอช่วยสัตว์ประหลาดตัวนั้นไว้ได้ สัตว์ประหลาดตัวนั้นแท้จริงแล้วคือเด็กชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบึง Berry Bog เขาถูกพ่อแม่ทิ้งและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว เหล่าเพื่อน ๆ ของ Strawberry Shortcake ยินดีที่จะต้อนรับเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน Berry Bitty City