Take Care of Maya (2023) ใครจะดูแลมายา
7.8 IMDB Rating

Take Care of Maya (2023) ใครจะดูแลมายา

(Take Care of Maya)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
รางวัล 1 nomination
จากทีมผู้สร้าง “Britney vs Spears'” สารคดีเรื่องนี้ติดตามครอบครัวที่ต้องดูแลลูกสาววัยละอ่อนซึ่งทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย แต่เมื่อต้องไปโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินกลับนำไปสู่การตั้งข้อหาทารุณกรรม พวกเขาก็รู้ซึ้งว่านี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญ