12 Views
The Cured (2018) ซอมบี้กำเริบคลั่ง

The Cured (2018) ซอมบี้กำเริบคลั่ง

(Cured)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Sebastian Roberts
เมื่อมีการค้นพบวิธีรักษาโรคร้ายที่เปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ได้ ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยติดเชื้อซอมบี้ต้องเผชิญกับการถูกสังคมตราหน้า แม้กระทั่งถูกครอบครัวตัวเองกีดกัน จึงเกิดเป็นประเด็นในสังคมจนกองทัพต้องเข้ามาแทรกแซง