The Highway Family (2022)

The Highway Family (2022)

(The Highway Family)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Lee Sang-Moon
นักแสดง , ,
เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากประเด็น ‘ครอบครัว‘ ของผู้กำกับที่รังสรรค์เรื่องราวมาให้ได้ขบคิดและตระหนัก ทั้งในแง่มุมของปัจเจกความเป็นมนุษย์ ขยับต่อไปถึงการเป็นสังคมมนุษย์ชั้นต้น และกินความไปถึงภาพใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่กดดันให้เกิด ‘ครอบครัวข้างถนนทางหลวง’ นี้ขึ้นมา และแน่นอนว่าทุกเส้นทางก็มักมีทางแยก เมื่อถึงจุดตัดที่ต้องแยก นั่นคือทางเลือกชีวิตที่ต้องเจอ