4 Views
The Man from Toronto (2022) ชายจากโตรอนโต
5.8 IMDB Rating

The Man from Toronto (2022) ชายจากโตรอนโต

(The Man from Toronto)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน Robbie Fox, Chris Bremner, Jason Blumenthal
หลังทางการระบุตัวคนร้ายผิด ทำให้นักธุรกิจผู้แสนเฟอะฟะต้องหันไปจับมือกับนักฆ่าชื่อกระฉ่อนฉายา “ชายจากโตรอนโต” เพื่อหาทางเอาชีวิตรอด