The Most Assassinated Woman in the World – Netflix (2018) ราชินีฉากสยอง
5.3 IMDB Rating

The Most Assassinated Woman in the World – Netflix (2018) ราชินีฉากสยอง

(The Most Assassinated Woman in the World)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน James Charkow, Vérane Frédiani, David Murdoch
รางวัล 1 nomination
ในปารีสช่วงยุค 30 นักแสดงหญิงผู้โด่งดังจากฉากการตายสุดสยองนองเลือดในการแสดงที่โรงละครกร็อง กีญอลต้องรับมือกับสตอล์กเกอร์ปริศนาและเรื่องราวในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนเธอ