War Zone- Bear Grylls Meets President Zelenskyy (2023)

War Zone- Bear Grylls Meets President Zelenskyy (2023)

(War Zone: Bear Grylls meets President Zelenskyy)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักแสดง ,
War Zone Bear Grylls meets President Zelenskyy (2023) Bear Grylls เดินทางไปยูเครนเพื่อพบปะและสัมภาษณ์ประธานาธิบดียูเครน ระหว่างทางเขาได้เห็นผลที่ตามมาของความขัดแย้งสําหรับประชาชนของยูเครนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของ Ukrainians ธรรมดา