Welcome to Mama’s (2022) ร้านอาหารอิ่มรัก
5.9 IMDB Rating

Welcome to Mama’s (2022) ร้านอาหารอิ่มรัก

(Welcome to Mama's)
หมวดหมู่
ผู้กำกับ
นักเขียน William Penick, Tyler Straessle
รางวัล 2 nominations
หลังจากรับช่วงต่อร้านอาหารของเพื่อนที่จากไป เอมี่ก็ต้องมาสู้รบปรบมือกับเชฟมากพรสวรรค์แต่แสบเอาเรื่อง เพื่อสร้างร้านอาหารให้สมชื่อของผู้ก่อตั้ง